O očkování

Víte, k čemu je vlastně očkování a co obsahují vakcíny?

Jak funguje očkování?

Imunitní systém je vystaven oslabeným, usmrceným nebo namletým virům nebo bakteriím. Vakcíny tak umožní našemu tělu vyrábět protilátky proti určité chorobě, aniž bychom museli být touto chorobou infikováni.

Pokud přijde očkovaná osoba do kontaktu s danou nemocí, její imunitní systém jí rozezná a okamžitě začne vytvářet protilátky, které potřebuje aby mohl proti nemoci bojovat.

Zdroj 1Zdroj 2


Z jakých látek se skládá vakcína?

Vakcíny obsahují přísady, které pomáhají imunitnímu systému reagovat a vytvářejí imunitu vůči konkrétní nemoci. Například:

Antigeny – velmi malé množství slabých nebo mrtvých bakterií, které mohou způsobit onemocnění. Pomáhají imunitnímu systému naučit se lépe bojovat proti infekcím rychleji a účinněji. Virus chřipky je příkladem antigenu.

Adjuvans – látky, které pomáhají imunitnímu systému reagovat silněji na vakcínu. To zvyšuje imunitu proti nemoci.

Některé přísady pomáhají zajistit správnou funkci vakcín postarat se o to, aby zůstali bez vnějších zárodků a bakterií. Například:

Konzervační látky – chrání vakcínu před vnějšími bakteriemi nebo houbami. Dnes jsou konzervační látky obvykle používány pouze v lahvičkách (obalech) vakcín, které mají více než jednu dávku a to z toho důvodu, že při každém odebrání dávky hrozí, že dojde ke kontaminaci škodlivými bakteriemi. Většina vakcín je také k dispozici v jednorázových lahvičkách a v nich konzervační látky nejsou.

Stabilizátory – pomáhají účinným látkám ve vakcínách i nadále pracovat i po procesech jako je výroba, skladování a přesun. Stabilizátory udržují aktivní složky v očkovacích látkách, aby se nezměnily například kvůli změně teploty v místě, kde se vakcína uchovává.

Některé složky, které jsou potřebné při výrobě vakcíny, jsou po dokončení výroby odebrány. V konečném výrobku tak zůstávají pouze v malém množství. Příklady složek používaných v některých vakcínách zahrnují:

Materiál buněčné kultury – pomáhá růst antigenů vakcíny.

Inaktivace složek – slouží k oslabení nebo zabíjení virů, bakterií nebo toxinů ve vakcíně.

Antibiotika – zamezují růstu vnějších bakterií ve vakcíně.

Zdroj