O projektu

Autorem projektu je Lukas Prikner. Projekt byl vytvořen jako moje maturitní práce. Závěrečná zpráva o vypracování maturitní práce je dostupná zde. Nejsem součástí žádné organizace spojené s problematikou očkování. Celý projekt byl financován z mých osobních finančních zdrojů. Kontaktovat mě můžete na adrese kontakt@ockuji.cz