Očkování, autismus a Andrew Wakefield

Údajná souvislost mezi očkováním a autismem je jedna z hlavních obav odpůrců očkování. Jak hypotéza vznikla? A způsobuje očkování autismus?

Pochodeň strachu z autismu po očkování zažehnul v roce 1998 Andrew Wakefield. Se svými kolegy v medicínském časopise Lancet publikoval studii, která tvrdila, že existuje souvislost mezi MMR vakcínou (proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) a autismem u dětí. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ze studie se stala senzace, která plnila titulní stránky světových médií a vyděšení rodiče začali odmítat očkování vakcínou kvůli obavám z rizika autismu.

Samotná studie měla hned několik problémů. Pracovala s velmi malým vzorkem (pouze 12 dětí), byla špatně navržená a závěry byly spekulativní povahy. Wakefield byl také v době, kdy pracoval na studii financován advokáty, kteří zastupovali rodiče v soudních sporech proti výrobcům vakcín. Samotnou studii časopis Lancet v roce 2010 stáhnul. V tom samém roce bylo Wakefieldovi britskou Lékařskou radou zakázáno praktikovat medicínu. O rok později redaktor časopisu BMJ přišel se zjištěním, že se Wakefield při tvorbě studie dopustil podvodu. 

V následujících letech byla možná souvislost očkování a autismu pečlivě zkoumána nespočtem různých studií. Zkoumány byly nejen vakcíny, ale také samotné ingredience, které se do vakcín přidávají. Ani jedna ze studií však neobjevila vztah mezi očkováním a autismem. 

Poslední rozsáhlá studie vyšla letos v Dánsku. Zkoumala souvislost mezi MMR vakcínou a rozvojem autismu. Sledováno bylo přes 650 tisíc dětí narozených mezi lety 1999 a 2010 a to včetně těch s rizikovými faktory (předčasné narození, nízká váhu nebo sourozenci s autismem). Očkováno bylo 95 % z nich. Autismus byl objeven u jednoho procenta ze všech sledovaných dětí. Výskyt autismu byl u očkovaných a neočkovaných stejný a to jak u dětí s předpoklady k rozvoji onemocnění tak u dětí bez těchto předpokladů. 

Andrew Wakefield a jeho kolegové rozpoutali vlnu, kterou se ani po více než 20 letech nedaří zastavit. Škody, které tím způsobili jsou nevyčíslitelné. Jestli se podaří obnovit důvěru v očkování ukáže až čas.