Trestní oznámení na šiřitele dezinformací

Vážení čtenáři,

když jsem se začal věnovat projektu Očkuji.cz, přidal jsem se do řady Facebookových skupin sdružujících odpůrce očkování.

Asi nikoho nepřekvapí, že v těchto skupinách se objevuje velké množství všelijakých dezinformací. Nedávno se však v jedné z těchto skupin objevila osoba, která na denní bázi šířila lživá tvrzení, která jsou svojí závažností neobvyklá i v tomto prostředí.

Kromě, v těchto skupinách standardního, popírání funkčnosti očkování tato osoba tvrdila, že očkovat je trestné, a nebo že neexistují žádné viry, které způsobují nemoci.

dezinformace o očkování na facebooku
Ukázka příspěvku obsahujícího dezinformace o očkování.

Tato osoba dokonce označila koronavir SARS-CoV-2, jenž stojí za pandemií nemoci COVID-19, za neexistující. Učinila tak v době, kdy je v ČR právě kvůli výskytu tohoto viru vyhlášený nouzový stav.

dezinformace o koronaviru SARS-CoV-2 na facebooku
Ukázka příspěvku obsahujícího dezinformace o koronaviru SARS-CoV-2. Autor sdílel dezinformační video o síti 5G. Tento příspěvek již byl smazán.

Šíření takových tvrzení považuji za společensky velmi nebezpečné. Facebook, i přes nepopíratelnou snahu, boj s dezinformacemi nezvládá. Po dlouhém zvažování jsem se proto rozhodl zakročit. O mém kroku Vás chci, prostřednictvím tohoto příspěvku, informovat.

Dnes jsem na autora těchto příspěvků podal trestní oznámení, pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy, podle § 357 Trestního zákoníku.

Bez ohledu na to, zda-li se Policie ČR rozhodne zahájit trestní řízení, se domnívám, že byl tento krok nezbytný. Není nadále možné před takovýmto konáním zavírat oči. Zejména pak v situaci, ve které se naše země nyní nachází.

Lukas Prikner
Autor Očkuji.cz

Aktualizace – 3.6.2020: Dnes jsem na základě žádosti uvedené v TO obdržel od PČR informaci o uložení mého podání bez přijetí dalších opatření.